Barbaros Mah. Ağaoğlu My Prestige, Kat: 15 Daire: 127 Ataşehir İstanbul

Genital Annelik Estetiği

Genital Annelik Estetiği

Annelik Estetiği Nedir? Neden Yapılır?

Annelik estetiği genel olarak doğum sonrası sarkan ve görüntüsü bozulan alanların cerrahi olarak toparlanmasıdır. Ancak jinekolojik annelik estetiği sadece genital alanlarda yapılan estetik işlemleri kapsamaktadır.

Özellikle normal vajinal yoldan doğum sonrası doğum kesisi yani epizyotomi ve bebeğin çıkışı sırasında kontrolsüz ıkınma ile oluşabilecek yırtıklar; annelik estetiği ihtiyacı doğurabilir.

Genital Annelik Estetiği Ameliyatları Nelerdir?

1. Epizyotomi Skar Revizyonu

Normal vajinal doğum sırasında bebeğin çıkışı sırasında açılan epizyotomi kesisi bazı hastalarda iyileşirken sert doku kalabilir ve hem görsel hemde işlevsel bozukluk yaratabilir. Genelde vajinal daraltma ya da rektosel ameliyatında skar dokusu var ise epizyotomi skar revizyonu beraber yapılmaktadır.

2. Perineoplasti

Perine bölgesi anüs ve vajinal çıkışı arasında kalan 2-3 cm ‘lik bölgedir. Perineal bölgenin vajen ile çok yakın komşulukta olmasının yanı sıra pelvik taban yani alt bölge kaslarının birleşim ve mihenk noktası olması gibi önemli bir durumu vardır.

Özellikle normal vajinal yoldan doğum sonrası perineal bölge kaslarında yırtılma sonucu perineal body çökmesi yaşanır. Yapılacak olan rektosel veya vajinal daraltma amelşyatında perineoplasti ile kaslar düzeltilmez ise; rektosel ya da vajinal sarkma, genişlemede nüksler oluşmaktadır. annelik estetiğinde perineoplasti önemli ve atlanmaması gereken bir adımdır.

3. Vajinoplasti

Vajinoplasti vajina daraltma ameliyatıdır. Sadece rektosel yani arka duvar onarımı ile yapılabileceği gibi eğer idrar kesesinde bir sarkma var ise sistosel ameliyat prosedürüne eklenerek de vajinoplasti yapılabilir.

Annelik estetiğinde Vajinoplastiden optimum sonuç elde etmek için vajina bölgesinde defektli alanlar jinekolojik olarak saptanıp eğer perineal alan çökmesi var ise perineplasti de eklenmelidir.

Doğum yapmamış bir hanımda sadece vajinoplasti yeterli olabilir ancak normal vajinal yoldan doğum yapmış bir hastada kaçınılmaz olarak pelvik tabanda defektler oluşacak ve bu defektler düzeltilmez ise yapılacak olan vajinoplasti ilerleyen yıllarda kısa sürede nüks edecektir.

4. Sistosel ve Rektosel

Sistosel idrar kesesi sarkması ameliyatı, rektosel ise sarkan barsak toparlama ameliyatıdır. Annelik estetiğinde bu iki prosedur sarkma var ise beraber kullanılmaktadır.

5. İdrar Kaçırma Ameliyatı

Normal vajinal doğum yapmış hanımlarda idrar torbasının yer değiştirmesine bağlı anatomic defect sebebi ile idrar kaçırması olabilmektedir.

Genç hanımlarda, cinsel aktivite sırasında da olabilen hayat kalitesini bozan bu şikayet TOT ve TVT denilen miminimal kesi ve 30 dakikalık sürede yapılan cerrahi ile düzeltilmektedir. Ancak idrar kaçırma noktası ve defect oldukça dikkatli incelenmeli ve ameliyat kararı öyle verilmelidir.

6. Ürogenital ve Rektovajinal Fistüller

Özellikle iri bebek, uzamış doğum, doğumun son evresi yani bebeğin başının taçlandığı evre uzun süren hastalarda, kadın doğum cerrahına ulaşım olmayıp uygun olmayan hastada vajinal doğum ısrarında bu olumsuz durum oluşabilir.

Az gelişmiş ülkelerde özellikle 6 saatten fazla tam açık ve bebeğin başının barsal ve idrar torbası arasındaki dokuya basıl yaptığı vakalarda gözlemlemektediyiz. Ayroca kötü enfeksiyonla iyileşmiş eğizyotomilerde de malesef rektovajinal fistüller görülmektedir. Urogenital yani mesane ve vajen arsında fistül olan hastalarda sürekli idrar kaçırması, idrar yolları enfeksiyonu görülmektedir.

İdrar kaçırması harekete ve ağır yük kaldırmaya bağlı olmadan sürekli olmaktadır. Urogenital fistül cerrahisi vajinal yaklaşımla eş zamanlı sistoskopi ( kamera ile mesaneye bakılması) ile yapılarak düzeltilmelidir. Rektovajinal fistüllerde ise durum barsak kirli pasajı yüzünden daha önem arzeder.

Üst vajinal fistüllerde barsak çıkışını 2-3 aylığına göbek kısmına cilt yüzeyine almak daha sonrasında anüs bölgesine yönlendirmek gibi 2 adet operasyona ihyiyaç olabilir. Ancak genelde alt vajinal bölgede fistül olduğundan vajinal yaklaşımla onarılmaktadır.

Rektovajinal fistüllerin operasyonlarının enfeksiyon oranı yüksektir. Hasta ile durum detaylıca konuşulmalıdır. Rektovajinal fistüllerde şikayet vajen içinden kaka gelmesi, pis koku ve vajinal ağır enfeksiyonlardır.

7. Labioplasti

Labioplasti iç dudakların estetik olarak opera edilmesi ameliyatıdır. Bazı normal vajinal yoldan doğumlarda iç dudakalr kontrolsüz yırtılabilir.

Kliniğimizde puzzle yöntemi ile labioplasti uygulanmakta olup labiumlara estetik şekil verme her hastaya farklı ve optimum sonuç elde edilmesi için özel uygulanmaktadır.

Yırtılmış bir labium doğru planlama ile istenilen estetik görünüme kavuşabilir. Ayrıca; labiumların yırtılmamış ama annelik estetiği ile başvuran hastalarda istnildiği takdirde labioplasti işlemi çok sık yapılan bir işlemdir.

8. Vajinal Lazer Daraltma

Vajinal lazer daraltma işlemi vajen dokusunun lazer ışınlarını kullanılarak daraltılmasıdır. Ancak normal vajinal doğum yapmış genişlemesi ve sarkması olan hastada yeterince destek dokusu sağlamayabilir.

Vajen sarkması olmayan ve genişlemenin çok olmadığı annelik estetiği ihtiyacı ile başvuran hastad; vajinal lazer daraltma işlemi ofis şartlarında ve 10 dakikada normal yaşantıyı, emzirmeyi sekteye uğratmadan kolayca yapılabilir.

9. Vajinal Lazer Doku Rejüvenasyonu

Annelik estetiği ile başvuran hastalarda emzirmeye bağlı estrojen azlığı bulunmaktadır. Estrojen azlığı vajinal dokunun kuruluğu, yeterince yenilenmemesi, doku direncinin azalması ve flora bozulması ile beraberdir.

Vajinal estrojen ilaçları emziren annelerde süte geçtiği için kullanılamamaktadır. Vajinal lazer ile doku yenilemesi sayesinde; estrojenin iyi etkilerini bebeğe herhangi bir geçiş olmadan sağlamaktayız. Vajinal lazer işlemi 10 dakika sürmektedir. Vajinal lazer sonrası normal hayata ve emzirmeye heme dönülebilmektedir.

10. Genital Beyazlatma

Genital beyazlatma isteği ile kliniğimize başvuran hastalarımıza 2 tedavi modeli önermekteyiz

  • Genital Beyazlatıcı Kremler: Genital beyazlatıcı kremler emziren annelere önerilmemektedir.
  • Lazerle Vajina Beyazlatma: Vajinal lazer cihazı ile uygulanan beyazlatma işlemi emzirmeye ya da normal yaşantıya engel değildir. Ancak lazerle genital beyazlatma işlemi doğumdan en erken 1 yıl sonra yapılabilir. Doğumdan sonra 1 yıla kadar hormonlar lekelenmeye eğimli bir cilt yapısı oluşturacağı için; beyazlatma işlemi için 1 yıl beklenilmesi gerekmektedir.

11. G Point - Orgazm Aşısı

Doğumdan sonra hormonlarında etkisi ile vajinal kanlanma azalmakta ve vajinal rugalar (kıvrımlarda) azalma olmaktadır. G noktası vaajina ön duvarın 2 cm içerisinde bulunan vajinal sinirlerin sonlandığı horoz ibiği şeklindeki alandır. Bu alanda cinsel his daha yüksek olmakta ve orgazmın başladığı alan olarak bilinmektedir.

G point dolgu enjesiyonu ile bu alan büyütülerek daha çok hissedilmesi sağlanır. Orgazm aşısı ofis şartlarında kolayca yapılır. G point aşısı sonrası normal hayata hemen dönülebilir ve emzirmeye engel değildir. Herhangi bir ilaç kullanımı gerektirmez. Orgazm aşısından 3 ila 4 gün sonra cinsel ilişkiye girilebilir.

Genital Annelik Estetiği Doğumdan Ne Kadar Sonra Yapılabilir?

Doğum sonrası 6. Ayda genital alan kanlanma ve doku olarak doğum öncesi haline dönmektedir. Geç postpartum dönem olarak bilinen 6. Ay bitmesi ile jinekolojik annelik estetiği yapılabilir. Ancak 1. Yıl bitişi ile beraber yapılması doku toparlanması açısından daha uygun olacaktır.

Genital Annelik Estetiğinde Emzirme Devam Edebilir mi?

Jinekolojik anne estetiği lokal, genel ve spinal anestezi ile yapılabilir. Anestezik ilaçların süte geçişi bilinen bir gerçektir. Dolayısı ile ilk 6 saat anestezi ilaçları vucuttan atılana kadar sütün sağıp atılması gerekmektedir. Daha sonrasında emzirmenin devam etmesinde sakınca yoktur.

Anne Estetiği Ameliyatı Fiyatı

Anne estetiği ameliyatı kişiye özel planlanır. Doğuma bağlı defektler nerede ve ne yapılması gerekiyor ise detaylı jinekolojik muayene sonrası karar verilmektedir. Ameliyat ücretleri ayrıca klinik, hastane seçimine göre değişmektedir. Detaylı ücret bilgisi muayene ve hastane seçimi sonrasında verilebilmektedir.

Genital Annelik Estetiği Sonrasi İyileşme

Anne estetiği sonrası taburculuk genelde ertesi gün ya da vakanın akşamında olmaktadır. Eğer idrar kesesine bir müdahale olmamış ise çoğu kez akşamında hasta evine geçebilmektedir. Ağrı en basit ağrı kesiciler ile yönetilebilen ve süte geçmeyen ilaçlarla kontrol altında tutulut ve genelde 2. Günden sonra ağrı kesiciye ihtiyaç duyulmaz.

Yapılacak işlemlerin hepsi vajinal yoldan olduğu ve karın kesisi kullanılmadığı için iyileşme ve normal yaşantıya dönüş kısa sürede olmaktadır. 2. Gün ayakta duş alınabilir ve 3. Hafta cinsel ilişkiye girilebilir. Ağır yük kaldırma ve ağır spor aktiviteleri için 1 ay beklenilmesi gerekir. Ancak yürüyüş ve hafif spor aktiviteleri 3 ila 4. Günde başlayabilir. Annelik estetiği için başvuran hastalarımızın en sık sorduğu soru; bebeklerini kucaklarına alıp alamayacakalarıdır.

Ameliyattan sonra eğer bebek 15 kg üzerinde değilse kucakta taşımakta bir sıkıntı yoktur. Ancak daha büyük çocukların kucakta taşınması için 3 hafta beklenilmesi gerekmektedir. Otururken kucağa alınmasında ameliyat günü dahil bir sakınca yoktur.

Genital Annelik Estetiği Sonrası Dikkat Edilecekler

Annelik estetiği ameliyatı sonrası ilk 3-4 hafta enfeksiyon olmaması için cinsel ilişkiye girilmemelidir. Genital bölge temziliğine dikkat edilmelidir. Ilk 3-4 hafta ağır yük kaldırmadan kaçınılması gerekmektedir.

Genital Annelik Estetiği Sonrası Doğum Yapılabilir mi?

Genital estetik ameliyatlarının temel amacı bozulan hoş görünmeyen ve tam fonksiyonunu yapamayan genital yapının yenilenmesidir.

Annelik estetiği sonrası gebe kalmada herhangi bir problem kesinlikle oluşmaz çünkü yumurtalık ve rahime herhangi bir operasyon yapılmamaktadır. Ancak genital anatomi istenilen şekline kavuştuğu için doğum şekli konusunda düşünülmelidir.

Annelik estetiği normal vajinal yoldan doğuma kesinlikle engel değildir ancak, normal doğumda bebeğin vajinadan çıkması sırasında düzeltilen alanların tekrar bozulma sarkma riski mevcuttur.

Genital Annelik Estetiği Sonrası Cinsel Yaşam Nasıl Etkilenir?

Vajinal estetik şikayeti ile başvuran hastaların en çok başvuru sebebi cinsel perfotrmans ve kalitesinin düşmesidir. Genital annelik estetiği ; cinsel özgüveni, cinsel uyarım bozukluğunu, cinsel hayat kalitesini ve haz almayı net bir şekilde arttırmaktadır.

Tüm bunların sonucunda kadınlarda genital annelik estetiği hayat kalitesini oldukça arttırmaktadır. Ayrıca idrar ya da gaz kaçırma ve kabızlık, tekrar eden vajinal enfeksiyonlarda ortadan kalkacağı için annelik estetiği kadınlarda hayat kalitesini ciddi ölçüde arttırmaktadır.

Op. Dr. Pınar Batu Kartal Op. Dr. Pınar Batu Kartalİletişim İletişim Whatsapp
Op. Dr. Pınar Batu KartalOp. Dr. Pınar Batu KartalKadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
+90539 426 3232
+90539 426 3232
Web sitemizin kalitesini artırmak ve istatistikler oluşturmak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.